Duurzaamheid van binnenuit

October 24, 2015 lorette

Froukje Jansen aan het woord

Froukje Jansen, we kennen haar van verschillende televisie programma’s waarin een sustainable lifestyle centraal staat. Zo presenteerde Froukje het programma LLinke Soep voor de omroep LLiNK. Hierin ging ze onder andere op bezoek bij BN’ers om te controleren hoe ‘groen’ ze zijn. Daarnaast presenteerde ze 3 op Reis, samen met Floortje Dessing en Sebastiaan Labrie, de Consuminderman en Expedition Unlimited. Ze mag dan het maken van televisie op een laag pitje hebben gezet, maar haar inzet voor een duurzame wereld blijft een hoge prioriteit. Zo lanceerde ze recent het boek ‘Duurzaamheid van binnenuit’.

Je bent een van de twee initiatiefnemers van het boek “Duurzaamheid van binnenuit”. Wat is de reden geweest voor jou om het boek te ontwikkelen?
Ik heb het boek samen met Annick de Witt geschreven en voor ons was de voornaamste reden dat we heel graag intensief met de mede-bestuursleden van het NatuurCollege in gesprek wilden. Het NatuurCollege is in 2001 opgericht door Prinses Irene met als doel de relatie te herstellen tussen mens en natuur. In onze ogen een voorwaarde om tot werkelijke verduurzaming te komen. Het NatuurCollege bestaat uit tien duurzame denkers en doeners. In het boek vertellen zij aan ons hun verhaal, over hun weg van innerlijke verandering.

Wat willen jullie bereiken met het boek?
Met dit boek hopen wij een persoonlijke en meer inspirerende noot toe te voegen aan het hele denken over duurzaamheid, dat vaak nogal technisch van aard is en ook deprimerend kan zijn. Ondanks de zwaarte van de thematiek, hopen we dus dat het boek de lezers juist met nieuwe hoop en inspiratie zal achterlaten. En, – naar onze verwachting -,  geraakt, door een of meerdere van de persoonlijke verhalen.

Jullie hebben tien duurzame denkers en doeners gesproken. Kun je ons meenemen in deze gesprekken?
Onder anderen Irene zelf komt aan het woord, maar ook Peter Blom, directievoorzitter van de Triodosbank. Hij gaat onder meer in op de diepere oorzaken van de financiële crisis. Hij spreekt daarbij over geld als spiegel van ons bewustzijn. Door dus beter naar geld te kijken en hoe we met geld omgaan, leren we meer over onszelf, en kunnen we gaan veranderen richting werkelijke duurzaamheid.

En verder..
Willem Ferwerda, ecoloog en natuurbeschermer, vertelt hoe we economie en ecologie bij elkaar kunnen brengen. Economie en de ecologie die eigenlijk nooit zo’n goede vriendjes waren! Hij legt bijvoorbeeld uit hoe het herstellen van verwoeste natuurgebieden niet alleen goed is voor de natuur, maar ook een lucratieve ‘business case’ kan vormen. En Matthijs Schouten, hoogleraar in religieuze en filosofische beelden van de natuur, vertelt over hoe we na 2000 jaar een visie van mens als heerser over de natuur gehad te hebben, nu beginnen te bewegen naar een visie van meer samenwerking met de natuur.

We kennen je van televisie, als programmamaker en debatleider. Hoe ben je in de wereld van duurzaamheid terecht gekomen?
Voor mij voelt het niet alsof ik plotseling in die wereld terecht ben gekomen. Van jongs af aan voelde ik, net als veel kinderen overigens, een diepe verontwaardiging over hoe we met elkaar en met de natuur omgaan. Ik wilde wat doen. Maar wat precies? En hoe dan? Deze zoektocht loopt als een rode draad door mijn leven. Toen omroep Llink ging uitzenden op de publieke omroep was het volkomen helder dat ik daar wilde werken en gelukkig kon dat ook. Het was tijd om de verontwaardiging, die ik in mijn jeugd zo sterk gevoeld had, om te zetten in actie! In eerste instantie vond ik het belangrijk dat het onderwerp duurzaamheid meer geagendeerd werd. Ik maakte destijds het programma Llinke soep en daarin gaven we informatie over duurzame alternatieven in de hoop dat mensen tot meer duurzame keuzes zouden komen. Inmiddels is het bij het grote publiek wel duidelijk dat we op een andere, meer zorgzame manier met de aarde om zouden moeten gaan omdat de aarde nu eenmaal de basis is van ons bestaan. Bij veel individuen en organisaties leeft een oprecht verlangen te veranderen om meer in harmonie met de aarde te leven en te produceren. Dit veranderingsproces vind ik bijzonder boeiend en ik begeleid dan ook debatten waarin we samen zoeken naar een andere manier van werken: in verbinding met de natuur.

Lees het volledige interview in Just Be It 8

Previous Article
Krom is het nieuwe recht

Met een leus "Krom is het nieuwe recht" was onze aandacht al snel getrokken en na het proeven van de soep g...

Next Article
Regisseur ‘The True Cost’ komt voor het eerst naar Nederland

Op 9 en 10 oktober vindt de Strawberry Earth Fair plaats in ‘Amsterdam Roest, een tweedaags evenement met h...